FANDOM


Lỗi Logic (ロジックエラー Rojikku Erā?) là một lỗi nặng nhất mà một Game Master có thể mắc phải. Lỗi Logic xảy ra khi có mâu thuẫn xảy ra trong câu chuyện do Game Master tạo ra. Lỗi logic duy nhất xuất hiện trong Umineko chính là do BattlerErika trong bàn game của Battler trong chương Dawn of the Golden Witch. Khi mà Lỗi Logic được tạo ra, Game Master có quyền chỉnh sửa nó hoặc thừa nhận lỗi logic đó của mình. Nếu họ nhận đó là lỗi của mình thì bàn game sẽ ngay lập tức bị phá hủy. Tuy vậy, nếu Game Master không từ bỏ thì họ có thể sửa lại những lỗi đó. Vì lỗi logic rất khó sửa nên nó cũng được xem là một hình thức tra tấn vĩnh viễn.

Cả BernkastelLambdadelta đều đã trải qua hình thức tra tấn này. Đây cũng chính là lý do mà họ ghét sự buồn chán. Nếu cảm thấy chán nản thì những ký ức bị tra tấn đó sẽ ùa về, vì thế lúc nào họ

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên