FANDOM


Game Master là một danh hiệu trong thế giới quan Umineko, người mang danh hiệu này có quyền tạo ra câu chuyện từ bàn cờ trong trò chơi mình chủ trì. Vị trí này được các Phù Thủy/Ma Thuật Sư nắm giữ và bàn cờ chính là Rokkenjima, trò chơi diễn ra trong vòng hai ngày, từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 5 tháng 10 năm 1986. Khi tạo ra câu chuyện, Game Master phải tránh tạo ra Lỗi Logic không thì cả hệ thống trò chơi sẽ ngay lập tức bị đổ vỡ.

Theo những phù thủy khác đề cập thì ngoài bàn cờ Rokkenjima ra, có rất nhiều bàn cờ khác trong thế giới quan Umineko.

Danh sách các Game Master

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên