FANDOM


Chiếc hòm của Schroedinger (シュレディンガーの箱 Shuredingā no Hako?) là một giả thuyết sự thật về chiếc hòm ẩn chứa sự thật hoặc con mèo ở bên trong, giả thuyết này dựa trên giả thuyết nổi tiếng Con mèo của Schrödinger, đây là một thí nghiệm để xem những gì xảy ra trong hàm sóng của sác xuất hiện tượng lượng tử bị hủy. Thí nghiệm đó mô tả một con mèo ở trong một chiếc hòm cùng với chất phóng xạ và khí gây tử vong được giải phóng khi bật máy dò bức xạ lên. Ngay lúc đó thì tình trạng con mèo có hai khả năng trong trạng thái còn sống hay đã chết với vô số khả năng khác nhau và chỉ có thể biết được bằng cách mở chiếc hòm để kiểm tra xem tình trạng thật sự của con mèo.

Thế giới quan Umineko no Naku Koro ni chính là tập hợp của 'rất nhiều thế giới' và những khả năng của từng 'mối liên kết' của những thế giới khác nhau, sóng sác xuất giao thoa với từng điểm quan sát của người quan sát, những trạng thái chồng lên nhau tạo thành những sự kiện nhất quán. Và những người quan sát chỉ có thể cảm nhận một sự kiện duy nhất, nhưng ở trên Meta-World, những sự kiện có thể được quan sát thông qua những mảnh kakera. Trò chơi diễn ra ở tầng thế giới Meta thì sự mâu thuẫn giữa các sự kiện càng trở nên rõ ràng hơn và khiến cho những người quan sát không thể đưa ra kết quả "cuối cùng".